Barbat najam plovila

Naselje u Barbatskom kanalu. Na obali se nalaze mnoge pješčane plažice pa je Barbatski kanal privlačan nautičarima i turistima.Uz samo mjesto nalaze se rive za privez, ali treba kontaktirati domaćine.