Kamporska draga

Izložena buri i NW vjetrovima koji ne uzrokuju prevelike valove.
Jedino zaštićeno područje od tramontane je Kaštelin. Dno je pjeskovito.
Od otočića Maman prema rtu Kaštelin, obalni dio je vrlo plitak te iziskuje posebnu pozornost.
Vezovi  za brodove do 9 metara možete rezervirati na br. telefona: 00385 51 776 671