Barbat
U Barbatu najčešća je bura i jugo od vjetrova no ne uzrokuju valove.
Pozornost treba obratitit na velika strujenja u kanalu.
Osim vezova, Marina Pičuljan nudi i druge usluge vezane za servis brodova i brodogradnju.Marina je otvorena cijelu godinu a br. telefona na koji možete rezervirati svoj vez je: 0038551 721 355
Dubina mora je u prosijeku 2,5 metara.