Luka Vrbnik
LOKACIJA:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Vrbnik.
Geo - pozicija = 45o04,5' N, 014o40,6' E.

KONTAKT LUČKOG REDARA:

mob.: 0038591/2563728

Luka se sastoji od  zaštitnog lukobrana, operativnog gata i obale sa gatom za privez brodica.
Gat za privez brodica betonskog je tipa, dubine je 1 do dva metra sa kapacitetom 50 -tak brodica.

Zaštini lukobran štiti luku od bure i juga. Ulazak u luku prilikom bure može bitit opasan.