Luka stara baška

LOKACIJA:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Stara Baška.
Geo - pozicija = 44o57,5'N, 014o41,5'E.

KONTAKT LUČKOG REDARA:

mob.: 0038591/2563726  

Mogučnost priveza brodica nalazi se na obalnom dijelu te molovima. Dubina mora je od 1-2 metra a kapacitet priveza je 50 brodica.
Molovi su masivne gradnje od betona i kamen. Veliki naleti vjetra i valova vrlo su česti. Jedino zapadno istočni dio mjesta Baška nešto je zaštičeniji od bure i juga.
Posebnu pozornost treba obratitit na grote i kamenje na samom ulasku.