Luka Šilo

LOKACIJA:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Šilo. 
Geo - lokacija = 45o08,9' N, 014o40,2' E.

KONTAKT LUČKOG REDARA: 

mob.: 0038591/2563728

Obala za privez brodica je dužine 130 metara i kapaciteta priveza 40 brodica, a dubina mora je 2-4 metra.
Luka šilo dobro je zaštićena od vjetrova osim tramontane.