LUKA MALINSKA

Luka Malinska nudi ukupno 70-tak vezova,te mogučnost priključka na struju. Cijena vezova je 2,00 Eura po dužnom metru.
Priključan na vodu naplačuje se 3,00 Eura po bordu
Luka je zaštićena sa dva lukobrana no treba pripaziti prilikom Juga, koje radi poprilično velike valove u luci.
Obližnje lučice su:Porat, Glavotok, Čavlena, Torkul, Sveta Fuska, Sveta Jana, Sveti Juraj.

Lučka uprava Krk, tel. +385 (0)51 220165