Luka Glavotok

LOKACIJA:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Rt Glavotok.
Geo - pozicija = 45o05,4'N, 014o26,2'E.

 

Luka se sastoji od gata dužine 25 m, širine 8 m, a  dubine uz gat od 2 do 4 metra. Kapaciteta priveza 2 manja broda i 5 brodica u tranzitu