Luka Baška

LOKACIJA:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Baška.
Geo - pozicija = 44o58,1'N, 014o45,8'E.

KONTAKT LUČKI REDAR: 

mob.: 038591/2563727

Primarni zaštitni lukobran pruža mogučnost vezanja brodova i brodica. Dužine je 250 metara, a dubina mora 2,5 do 3 metra. Sekundarni, manji lukobran dužine je 70 metara a dubine 1 do 3,5 metra.Operativni gat ima kapacitet vezanja 6 manjih brodica, a dubina mora je 2,5 do 4 metra, te također gat za privez brodica dužine 105 metara, dubina mora do 3 metra.
Opasnost velikih udara bure. NE strana lukobrana nešto je zašičenija od bure. Tlo je pješčano.