Luka Susak

Luka Susak zaista je dobro zaštićena lukobranima sa obije strane koji spriječavaju udare vjetra i valova.
Vezovi imaju opskrbu srtujom i vodom. Br. telefona na koji se može doboti inforacija o rezervaciji veza je

tel. +385 95 539 00 35

      +385 95 849 36 64

Vršimo dostavu plovila na otok Susak.
Plovila 5-8metrara moguče je iznajmiti uz nadoplatu za dostavu.