Martinšćica je dobro zaklonjena od vjetrova osim od juga koji puše na udare i bez upozorenja.
Sklonište od SW vjetrova najbolje je ispod Kijac vale. Vezovi se nalaze na zapadnom dijelu uvale.
Pozornost treba obratiti na velika strujanja vode na NW strani gata. U blizini se se nalazi i trajektno pristanište koji uplovljava dva puta dnevno sa SE strane gata.