Bijar je dobro zaštićen od svih vjetrova. Dno je pješćano i prekriveno morskim travama.
Dubina mora je i do 20m. U blizini se nalazi i kamp Bijar.
Uplovljavanje se preporuča minimalno 200 metara od obale.